काठमाडौं महानगरपालिकाको एम्बुलेन्स सेवाको सम्पर्क नम्बर

काठमाडौँ-  काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि  एम्बुलेन्स सेवा सुरु गरेको छ ।

महानगरपालिकाले संक्रमण न्यूनीकरण, रोकथाम र नियन्त्रणका लागि ती एम्बुलेन्स सन्चालन हुने रुट, एम्बुलेन्सको नम्बर, एम्बुलेन्स चालकको मोबाइल नम्बर र नाम समेत सार्वजनिक गरेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको एम्बुलेन्स सेवाको सम्पर्क नम्बर

तपाईको प्रतिक्रिया