ताप्लेजुङमा एक नगरपालिका र आठ वटा गाउपालिका बन्ने

कार्तिक–ताप्लेजुङमा एक नगरपालिका र आठ वटा गाउपालिका बनाउने गरी सहमति भएको छ । जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा बसेको सर्वदलीय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । स्थानीय विकास अधिकारी राजेश गौतमको संयोकत्वमा बसेको बैठकले ताप्लेजुङ नगरपालिका, हाङ्गदेवा गाविस,फुरुम्बु गाविस,फावोखोला गाविस गरी २६ हजार ४ सय ६ जनसंख्या भएको फुङ्गलिङ्ग नगरपालिका प्रश्तावको लागि सहमति भएको हो ।  यसै गरी कालीखोला, सादेव, आंखोप साप्लाखु, लिम्बुदिन, मेहेले र सुरुम्खिम गाविस मिलाएर साप्लाखु केन्द्र तोकि सिदिङ्गमा गाउ पालिकामा सहमति भएको छtapalejung

याम्फुदिन, मामाङ्गखे, पेदाङ्ग, तेल्लोक, आम्वेगुदिन र सिनाम मिलाएर तेल्लोकमा केन्द्र हुनेगरी श्रीजंगा गाउपालिका, थुम्बेदिन चाक्सिीबोटे, डुम्रिसे, तिरिङ्गे, थेचम्बु, नाङखोल्याङ गाविस जोडेर थेच्म्बु केन्द्र हुनेगरी याङवर गाउ पालिका बनाइएको छ । निगुरादिन, फुलवारी, हाङपाङ र चाागे गाविसको केन्द हाङपाङ रहेने गरी आठराई गाउ पालिका, फाकुम्बा, साघु, ढुङ्गेसाघु गाविस जोडेर साघु/ढुङ्गेसाघु केन्द्र रहने गरी मैवाखोला गाउपालिका बनाइएको छ ।

त्यस्तै  थिङ्गलावु, सानथाक्रा, खाम्लुङ्ग, लिङ्गतेप, थुकिमा, नाल्बु मिलाएर सुलुम्फी केन्द्र रहने गरी मेरिङदेन गाउपालिकामा सहमति जुटेको छ । पापुङ, सावा, लिवाङ, खोक्लिङ सावा केन्द्र भएको मिकवाखोला गाउपालिका र सावादिन, खेजिनिम, लिङखिम, इखाबु, तापेथोक, लेलेप र ओलाङ्गचुङ्गगोला गाविस मिलाएर केन्द्र सिवा वा तापेथोक रहने गरी फक्तालुङ्ग गाउपालिका बनाउने गरी सहमति भएको हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया