युवा युवतिको सेल्फी मोह । काठमाडौंको बसन्तपुरमा सेल्फी खिच्दै गरेका युवा युवतिहरू । फोटो : प्रधान प्रसान्त ।

np

तपाईको प्रतिक्रिया