घना बस्तिको शहर काठमाडौं । पछिल्लो समय काठमाडौमा बस्ति बाक्लिएसँगै हरियाली नासिदै गएको छ । फाटो : प्रधान प्रशान्त

np 3

तपाईको प्रतिक्रिया